Od roku 1990 robím v reklame a od roku 2011 na dennej báze – ako manažér, analytik sociálnych médií a tvorca obsahu.

V tomto smere ma zamestnáva hlavne občianske združenie Post Bellum, kde sa snažím o to, aby sa nevrátili tyranie minulosti.

Stále spolupracujem mediálnou agentúrou Mindshare Slovakia, kde som pracoval sedem rokov na dennej báze Píšem do firemného blogu a redigujem ho.